Kabul Şartları ve Aşamalar


Bakım Ücretinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tarafından Ödenmesi İçin Koşullar

1. Kamu hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Ağır Engelli: EVET olmalı.

2. Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.

İzlenecek Yol

1. Adım: Sağlık Kurul Raporu

Engelli tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanesinden alınan tam bağımlı ağır engelli sağlık kurul raporu almalı.

2. Adım: Vasilik

Engelli sağlık kurul raporunda ruhsal tanımlama var ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti olan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu almalı.

(Engellinin fiziksel bir rahatsızlığı var ise vasi atamasına ihtiyaç duyulmamakta olup engelli birey başvurusunu kendisi yapacaktır.)

3. Adım: Müracaat:

İkameti Kahramanmaraş il sınırlarında olan engelli için vasi adayı/kendisi Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir. İkametin Kahramanmaraş dışında bir ilde olması durumunda müracaatın o ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Müracaat için gerekli evraklar:

  • Sağlık Kurul Raporu (aslı) 
  • Vasilik Kararı aslı ya da tevzi formu aslı
  • Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkamet gösterir nüfus kayıt örneği
  • 2 Adet fotoğraf

Dilekçede talep edilen bakım merkezinin adı belirtilmelidir. Açık adres (varsa vasinin ve engellinin) ve telefon numaraları yazılmalıdır.